Smavit - Туш кади

Туш кадите на Smavit се изработени од емајлиран челик и имаат уникатен дизајн. Прецизното пресување, квалитетот и дебелината на челикот употребен за производство на овие кади гарантираат висок квалитет на овој производ.

Се произведуваат во следните димензии:
60x60x6 со рамен под
90x90x16
со рамен под
70x70x8 со нелизгав под
70x70x12
со нелизгав под
80x80x8 со нелизгав под
80x80x16 со нелизгав под

Овие кади се произведуват во различни нијанси.

  
Технички карактеристики
Туш - кади со
нелизгав под

a b c d e f g h
80x80x16
800 800 150 700 190 55 28 10
80x80x8
800 800 80 700 190 55 28 10
70x70x12
700 700 110 600 160 53 28 9
70x70x8
700 700 70 600 160 53 28 9
Туш - кади со
рамен под

a b c d e f g h
60x60x6
600 600 50 490 19 56 23 4.5
90x90x16
896 896 162 790 220 52 26 12