За Alfa Ceramica

Алфа е светска компанија која нуди керамички решенија за изградба и декорација. Алфа произведува високо квалитетни производи и нуди исклучително сигурна услуга за клиенти во повеќе од 50 земји. Алфа е основана 1982 година. Годишно производство над 4.000.000 квадратни метри од керамика.

Фирмата располага со сертификати како ISO, UNE, UPEC и др. со кои гарантира квалитет. www.alfaceramica.com

Историјата на шпанските плочки датира од 11 век. Со влегувањето на арапската култура во Шпанија, започнало производството на плочки во Шпанија. Шпанскиот збор за ѕидни плочки (azulejos) потекнува од арапскиот "AL EN zuleycha" што значи исполирана тула. Шпански плочки има на располагање во многу различни модели.

Ѕвезда Комерц е генерален увозник и дистрибутер на производите од Алфа за Република Македонија.