TER - КУГЛА ВЕНТИЛИ ЗА ГАС - MOP 5

СПОРЕД СТАНДАРДОТ EN 331 И СЕРТИФИКАТ

ВО СОГЛАСНОСТ СО ДИРЕКТИВАТА 90/396/CE

ВЕНТИЛ КУГЛА (МАШКО - МАШКО) - ПРАВА РАЧКА ВЕНТИЛ КУГЛА (МАШКО - ЖЕНСКО) - ПРАВА РАЧКА ВЕНТИЛ КУГЛА (МАШКО - МАШКО) СО ДРЖАЧ - ПРАВА РАЧКА
ВЕНТИЛ КУГЛА (МАШКО - МАШКО) - ПЕПЕРУТКА ВЕНТИЛ КУГЛА (МАШКО - ЖЕНСКО) - ПЕПЕРУТКА ВЕНТИЛ КУГЛА (МАШКО - МАШКО) СО ДРЖАЧ - ПЕПЕРУТКА
ВЕНТИЛ КУГЛА (ПРАВ) ЗА КАНАЛИЗИРАН ГАС - ПРАВА РАЧКА ВЕНТИЛ КУГЛА (АГОЛЕН) ЗА КАНАЛИЗИРАН ГАС - ПРАВА РАЧКА ВЕНТИЛ КУГЛА (ПРАВ) ЗА КАНАЛИЗИРАН ГАС - ПЕПЕРУТКА
ВЕНТИЛ КУГЛА (АГОЛЕН) ЗА КАНАЛИЗИРАН ГАС - ПЕПЕРУТКА