Smavit - Стандардни кади

Стандардните кади од Smavit се произведени од првокласен емајлиран челик. Нивни карактеристики се: врвен дизајн, форма и квалитет во изработката. Благодарение на внимателното емајлирање површината на кадите е глатко полирана што ја прави едноставна за одржување.
Се произведуваат во следните димензии:
105х70см
105х70см - седечка
120х70см
140х70см
150х70см
160х70см
170х70см
Кај овој вид на кади се разликуваат три модели:
Cassia, Appia и Flaminiа

 Технички карактеристики
серија - CASSIA
a b c d e f g h i l m n
170X70
1700 700 1550 550 400 380 50 100 51 53 88 300
160X70
1600 700 1450 550 400 380 50 100 51 53 88 300
150X70
1500 700 1350 550 400 380 50 100 51 53 88 300
140X70
1400 700 1250 550 400 380 50 100 51 53 88 300
120X70
1200 700 1050 550 400 380 50 100 51 53 88 300
105Х701050
700
900
550
400
380
50
100
51
53
88
300

серија - FLAMINIA
a b c d e f g h i l m n
170X70
1700 700 1550 550 340 330 55 95 51 53 88 290
160X70
1600 700 1450 550 340 330 55 95 51 53 88 390
150X70
1500 700 1235 550 350 340 50 100 51 53 88 300
140X70
1400 700 1250 550 350 340 50 100 51 53 88 300

серија - APPIA a b c d e f g h i l m n
170X70 1700 700 1550 550 400 380 50 100 51 53 88 300
160X70
1600 700 1450 550 400 380 50 100 51 53 88 300