Metaplast - Собирачи на масти


Собирач на масти за дводелен садопер
со приклучок за машина за перење - 106007

Собирач на масти за
едноделен садопер - 106011

Собирач на масти за
садопер со приклучок
за машина - 106010

Собирач на масти за
дводелен садопер со
приклучок за машина
106007

Собирач на масти за
дводелен садопер со
излив - 106008

Собирач на масти за
едноделен садопер со
излив - 106024

Сифон за биде - 106013