Industrias Mateu

Од 1982г. од кога започнува со производство на флексибилни црева, INDUSTRIAS MATEU се грижи за усовршувањето на производниот процес и воведување на сопствена технологија, овозможувајќи целосна и активна контрола во нивната продуктивност.

Како резултат, во 1992г. INDUSTRIAS MATEU постигна да биде првиот шпански производител што го постигнал сертификатот за квалитет "AENOR". Благодарејќи на нивната постојана грижливост за максимален квалитет, добиваат големи признавања за нивните производи од страна на престижни меѓународни организации за издавање на сертификати, како што докажува сертификатот ISO-9002 издаден во 1998 од BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL, гарантирајќи го извршувањето на најстрогите контроли во производството.

Од тука, развојот на фирмата, како на национално така и на интернационално ниво, почнува една нова ера, опремувајќи се со најпрофесионални истражувачки и најсовремени производствени средства. Како одговор на се построгите критериуми на се поконкурентниот меѓународен пазар.

Нивната постојана грижливост за производство на квалитетни производи им овозможува да постигнат меѓународно одобрување за нивните производи од страна на најпрестижните меѓународни организации за издавање на сертификати за квалитет.