Metaplast - Растегливи сифони


Сифон за дводелен садопер со приклучок за
машина за перење - 108005

Сифон за едноделен садопер со излив - 108004-1

Сифон за дводелен садопер
со излив и приклучок за
машина - 108005-2

Сифон за едноделен садопер
со приклучок за машина
108004

Додаток 500мм - 108014

Потсклоп сифон 5/4
108015

Сифон за када - 108012
Сифон за туш када - 108008