Smavit - Лавабоа

Процесот на изработка на Smavit лавабота e со врвна прецизност. Споевите и функционалната форма ја преставуваат уникатноста на овие лавабоа. Дебелината на челикот и квалитетот на емајлот употребен во призводството се гранација за долгогодишна употреба на овие производи. Лавабоата се опремени со комплетна опрема за монтажа и сифон.

Технички карактеристики
 
  a b c d e f g h
Овално лавабо 460 340 460 510 150 190 40 6.5
Кружно лавабо 485 340 415 485 175 205 40 6.5