Metaplast - Фиксни сифони

Сифон за дводелен садопер со приклучок за
машина за перење - 101006
 
Сифон за едноделен
садопер - 101002
Сифон за лавабо - 101001

Сифон за садопер и лавабо
со приклучок за машина за
перење - 101002
Сифон за дводелен садопер
со прелив - 101009

Сифон за када
104002

Одлив за туш-када
101004-1

Сифон за туш-када
101004

Крив додаток за сифон
104003
Крив краток додаток за
сифон - 109005

Прав додаток за сифон
104004
Прав краток додаток за
сифон - 109006
Сифон за чучавец
101021Сифон за машина за перење
пластична маска - 101011
прохромска маска - 101013