Keramika Mladenovac - Labud

 
WC шолја
"Labud Simplon"
KM-1-310, cca 12.0кг одвод во под (S)
длабоко испирање
WC шолја - Labud Simplon WC шолја - Labud Simplon (димензии)
WC шолја
"Labud Baltik"
KM-1-311, cca 12.0кг одвод во ѕид (P)
длабоко испирање (d)
WC шолја - Labud Baltik WC шолја - Labud Baltik (димензии)
Биде "Labud" KM-1-318, cca 12kg
Биде - Labud Биде - Labud (димензии)
Лавабо "Labud"
KM-1-305 (отвор за батерија)
KM-1-306 (без отвор за бат.)
Лавабо - Labud Лавабо - Labud (димензии)
Тоалетно казанче
"Labud"
KM-1-355, cca 12.5kg
Тоалетно казанче - Labud Тоалетно казанче - Labud (димензии)
Столб "Labud" KM-1-320, cca 8.0kg
Столб - Labud Столб - Labud (димензии)