Keramika Mladenovac - Konzolna

WC шолја
"Konzolna"
KM-1-122, cca 17.0кг одвод во ѕид (B)
длабоко испирање
WC шолја - Konzolna WC шолја - Konzolna (димензии)
Лавабо "Konzolna" KM-1-101, cca 10.5кг
Лавабо - Konzolna Лавабо - Konzolna (димензии)
Биде "Konzolna"
KM-1-128, cca 12.3кг
Биде - Konzolna Биде - Konzolna (димензии)
Маска KM-1-121,cca 6.0кг
Маска Маска (димензии)