ПЕ Фитинг (16 бара)

 • Применети стандарди:
  • Дизајн: ISO 14236:2000 6.
  • Големина: EN ISO 3126:2005 MSZ
  • Отпорност на извлекување: MSZ EN 712:1995
  • Отпорност на внатрешниот притисок кога предметот е искривен: MSZ EN 713:1995
  • Отпорност на внатрешниот притисок (1 час): MSZ EN 715:1995
  • Отпорност на внатрешниот притисок (1000 часови): EN ISO 13846:2001 MSZ; MSZ EN ISO 1167:2006
  • Отпорност на надворешен притисокот на водата: MSZ EN 911:1997
  • Обележување: ISO 14236:2000 10.
  • Ефект на квалитетот на водата: во согласност со националните прописи
 • Квалификации: EME: A-290/2002, УЕ: A-2462/2009; др: 5124-3/2010 (DN 20-75)
 • Наоѓа примена во: Воспоставување на механички врска меѓу дел од закопани ПЕ црева или метални цевки , со што врската помеѓу стандардизирани ПЕ –ПЕ или ПЕ-метални цевки.
 • Mатеријали:
  • тело
  • дистанцер:
  • заптивач(дихтунг):
  • Сигурносен прстен:
  • Навртка:
  • Метален прстен
 • Достапни дијаметри: Ø20 - Ø110 mm
 • Отпорност на притисок на 20 C:
  • DN20-75: PN 16 bar
  • DN90-110: PN 10 bar
Видови:
05010 nema slika 05020 nema slika 05051 nema slika 05110 nema slika
05010
ПЕ полуспојка со машки навој
05020
ПЕ полуспојка со женски навој
05051
ПЕ завршна капа
05110
ПЕ тештик
05050 nema slika 05040 nema slika 05120 nema slika 05060 nema slika
05050
ПЕ редуцир спојка
05040
ПЕ спојка
05120
ПЕ огрлица
05060
ПЕ колено со машки навој
05080 nema slika 05070 nema slika 05090 nema slika 05100 nema slika
05080
HPE колено
05070
ПЕ колено со жески навој
05090
ПЕ Тештик со машки навој
05100
ПЕ Тештик со женски навој