Keramika Mladenovac - Perla

WC моноблок "Perla"
Одвод во ѕид (P), длабоко испирање
Одвод во под (S), длабоко испирање
WC моноблок - Perla WC моноблок - Perla (димензии)
Лавабо "Perla" KM-1-900, cca 16кг
Лавабо - Perla Лавабо - Perla (димензии)
Столб "Perla" KM-1-918, cca 16.3кг
Столб - Perla Столб - Perla (димензии)
Биде "Perla"
KM-1-920,cca 11.0кг
Биде - Perla Биде - Perla (димензии)