Keramika Mladenovac - Современа

 
WC моноблок
"Sovremena"
одвод во ѕид (P), длабоко испирање
одвод во под (S), длабоко испирање
WC моноблок - Sovremena WC моноблок - Sovremena (димензии)
Лавабо
"Sovremena"
KM-1-400, cca 14кг
Лавабо - Sovremena Лавабо - Sovremena (димензии)

Столб
"Sovremena"
KM-1-420,cca 8.0кг
Столб - Sovremena Столб - Sovremena (димензии)