Metaplast - Гибливи сифони


Сифон за дводелен садопер со приклучок за
машина за перење - 107003

Сифон за лавабо - 107001
Сифон за едноделен
садопер - 107002

Сифон за лавабо со
приклучок за машина-107004
Сифон за садопер со
приклучок за машина-107005

Сифон за садопер со
приклучок за машина и излив
107006-2

Сифон за када - 107012
Сифон за туш-када - 107018

Подсклоп сифон - 107029
Додаток 400мм - 107010
Додаток 600мм - 107019
Испирна цевка 1900мм
- 107023
Испирна цевка 1200мм
- 107024
Испирна цевка 600мм
- 107028

Испирна цевка со
универзална манжетна
1900мм - 107023-1
Испирна цевка со
универзална манжетна
1200мм - 107024-1
Испирна цевка со
универзална манжетна
700мм - 107028-1