СПОЈКИ ОД МЕСИНГ ЗА ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦРЕВА PN 16 BAR

ДУПЛА СПОЈКА - НАДВОРЕШНИ НАВРТКИ ПОЛУСПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - НАДВОРЕШНА НАВРТКА ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - НАДВОРЕШНА НАВРТКА
ДУПЛА СПОЈКА (КОЛЕНО) - НАДВОРЕШНИ НАВРТКИ ПОЛУСПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - НАДВОРЕШНА НАВРТКА ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - НАДВОРЕШНА НАВРТКА
Т - СПОЈКА - НАДВОРЕШНИ НАВРТКИ Т - СПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - НАДВОРЕШНИ НАВРТКИ Т - СПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - НАДВОРЕШНИ НАВРТКИ
ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - НАДВОРЕШНА НАВРТКА ДУПЛА СПОЈКА - ВНАТРЕШНИ НАВРТКИ ДУПЛА СПОЈКА ДОЛГА - ВНАТРЕШНИ НАВРТКИ
ПОЛУСПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - ВНАТРЕШНА НАВРТКА ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - ВНАТРЕШНА НАВРТКА СПОЈКА СО ХОЛЕНДАР - ВНАТРЕШНА НАВРТКА
ДУПЛА СПОЈКА (КОЛЕНО) - ВНАТРЕШНИ НАВРТКИ ПОЛУСПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - ВНАТРЕШНА НАВРТКА ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - ВНАТРЕШНА НАВРТКА
СПОЈКА СО ХОЛЕНДАР - ВНАТРЕШНА НАВРТКА Т - СПОЈКА - ВНАТРЕШНИ НАВРТКИ Т - СПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - ВНАТРЕШНИ НАВРТКИ
Т - СПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - ВНАТРЕШНИ НАВРТКИ ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - ВНАТРЕШНА НАВРТКА ДУПЛА СПОЈКА - НАВРТКИ СО ЗАТЕГАЧИ
ПОЛУСПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - НАВРТКА СО ЗАТЕГАЧИ ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - НАВРТКА СО ЗАТЕГАЧИ ДУПЛА СПОЈКА (КОЛЕНО) - НАВРТКИ СО ЗАТЕГАЧИ
ПОЛУСПОЈКА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ - НАВРТКА СО ЗАТЕГАЧИ ПОЛУСПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - НАВРТКА СО ЗАТЕГА Т - СПОЈКА - НАВРТКИ СО ЗАТЕГАЧИ
Т - СПОЈКА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ - НАВРТКИ СО ЗАТЕГАЧИ