Keramika Mladenovac - Ines

WC шолја
"Ines Simplon"
KM-1-110, cca 11.0кг одвод во под (S)
длабоко испирање
WC шолја - Ines Simplon WC шолја - Ines Simplon (димензии)
WC шолја
"Ines Baltik"
KM-1-111, cca 10.5кг одвод во ѕид (P)
длабоко испирање (d)
WC шолја - Ines Baltik WC шолја - Ines Baltik (димензии)
Биде "Ines" KM-1-118, cca 12кг
Биде - Ines Биде - Ines (димензии)
Лавабо "Ines"
KM-1-101 (отвор за батерија)
KM-1-102 (без отвор за бат.)
Лавабо - Ines Лавабо - Ines (димензии)
Тоалетно казанче
"Ines"
KM-1-355, cca 12.5кг
Тоалетно казанче - Ines Тоалетно казанче - Ines (димензии)
Столб "Ines" KM-1-103, cca 6.8кг
Столб - Ines Столб - Ines (димензии)