Keramika Mladenovac - Kira

 
WC шолја
"Kira Simplon"
KM-1-565/D, cca 26.65кг
одвод во под (S)
WC шолја - Kira Simplon WC шолја - Kira Simplon (димензии)
WC шолја
"Kira Baltik"
KM-1-566/D, cca 24.15кг
одводвво ѕид (P)
WC шолја - Kira Baltik WC шолја - Kira Baltik (димензии)
Биде "Kira" KM-1-518, cca 12.5кг
Биде - Kira Биде - Kira (димензии)
Лавабо "Kira" KM-1-501 (отвор за батерија)
KM-1-502 (без отвор за бат.)
Лавабо - Kira Лавабо - Kira (димензии)
Столб "Kira"
KM-1-520, cca 8.2кг
Столб - Kira Столб - Kira (димензии)